Beste SOV leden,

Hierbij willen we u en uw partner uitnodigen voor de jaarvergadering van de SOV.

Locatie: De Pannenvogel

Datum:  Maandag 5 februari 2018

Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, start vergadering ca. 19.30 uur

Aansluitend op de algemene ledenvergadering zal het proces Vitale Kern Steenderen worden toegelicht. De SOV neemt deel aan dit project waarbij de toekomst van de kern Steenderen centraal staat.

Dit gedeelte van de avond wordt gezamenlijk gedaan met andere organisaties die bij dit project zijn betrokken. Graag informeren we u over dit proces en horen we uw inbreng en mening.

Agenda jaarvergadering SOV 2018

Notulen jaarvergadering SOV 2017

Secretarieel jaarverslag SOV 2017

Uitnodiging jaarvergadering SOV 2018

Vitale Kern achtergrondinformatie

Laat u ons even weten of en met hoeveel u komt?

Graag per mail naar: info.desov@gmail.com

Met vriendelijke groeten,

Ward van der Reijden

Steenderense Ondernemers Vereniging