Belangenbehartiging is een van de doelstellingen van Ondernemersvereniging de SOV. Denk hierbij aan overleg met de Gemeente Bronckhorst, maar ook met de overige ondernemersverenigingen of belangenverenigingen binnen de Gemeente Bronckhorst .

Vitale kern Steenderen

Dit project is in september 2017 opgestart. Naast de SOV, zitten ook Het Steenderens Belang, Stichting Welzijn Steenderen, Stichting Woonzorgcentrum en de Gemeente Bronckhorst in overleg Vitale Kernen onder begeleiding van een extern procesbegeleider. Want hoe ziet de toekomst van het dorp Steenderen eruit? Welke zaken zijn op korte termijn noodzakelijk en welke projecten spelen over meerdere jaren om Steenderen zo te laten zijn zoals wij dit met z’n allen willen?

In 2018 is een wensenboek opgesteld welke is aangeboden aan Burgemeester & Wethouders. Vitale Kern Steenderen heeft daarmee officiële status en valt rechtstreeks onder B&W, met korte lijnen als voordeel. Eerste aspect wat nu wordt aangepakt is de inrichting van hoofdwegen en openbare ruimte. Een extern bureau heeft opdracht gekregen om met een plan te komen op basis van het gemaakte wensenboek. De SOV zal zorgen voor de inbreng vanuit de ondernemers.

Vertegenwoordiging de SOV: John Rutjes en Jan Achterkamp

Platform Ondernemend Bronckhorst

In mei 2018 is het platform Ondernemend Bronckhorst opgericht, bestaande uit de vijf ondernemersverenigingen, Industrie Kring Zelhem, Bedrijven Kring Bronckhorst en de LTO. Zij vertegenwoordigen alle ondernemers in de gemeente Bronckhorst. Het platform houdt zich in hoofdzaak bezig met het onderwerp profilering, communicatie en netwerken.

Vertegenwoordiging de SOV: Ap Meulenveld

Bronckhorst Onderneemt Duurzaam

Ondernemers in de gemeente Bronckhorst gaan aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaam ondernemerschap. De SOV zit samen met anderen ondernemersverenigingen, de Bedrijvenkring Bronckhorst, IK Zelhem, de gemeente Bronckhorst, Omgevingsdienst Achterhoek, VNO-NCW Achterhoek en de Samenwerkende Industrie Kringen Achterhoek in de werkgroep ‘Bronckhorst Onderneemt Duurzaam’. De werkgroep stimuleren ondernemers om mee te doen, want duurzaam ondernemer levert ook financieel-economisch voordeel op.

De startbijeenkomst vond op 30 oktober 2018 plaats in het gemeentekantoor te Hengelo.

Vertegenwoordiger de SOV: Willem Pasman