Ondernemersvereniging de SOV  is opgericht in 1994 en stelde zich het bevorderen en behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden op lokaal en regionaal niveau ten doel.

Ook nu vinden we de samenwerking tussen ondernemers belangrijk. Het geeft de ontwikkeling van de bedrijven een positieve impuls. Tevens heeft samenwerking een sociale functie.

Steenderen is één van de vier hoofdkernen van de Gemeente Bronckhorst, met een goed voorzieningenniveau. Wij dragen ons dorp een warm hart toe en willen het aantrekkelijke karakter en de bedrijvigheid stimuleren.

De SOV is er speciaal voor de bedrijven van de voormalige gemeente Steenderen, dus voor bedrijven in Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha en Toldijk. De meeste leden behoren tot het midden- en kleinbedrijf met 0 tot 20 personeelsleden.

Onze activiteiten, excursies en bedrijfspresentaties zijn informatief en gezellig.
Om ook een stem te hebben naar de Gemeente hebben wij zitting in het ondernemersplatform.