De SOV is opgericht in mei 1994 en telde al gauw 70 leden. De oprichtingscommissie bestond uit Mw. H. Gosselink-Snelder uit Rha, de heer W.R.H. Driever uit Baak en de heer W. Plageman uit Steenderen. Zij vormden het eerste bestuur: hierin namen zitting P.A.M. Stortelder toenmalig directeur van Rowi B.V. (voorzitter), Mw. M.L.C. Willems-Vriendtjes, (secretaresse), de heer W.B. Achterkamp, toenmalig directeur van de Rabobank te Steenderen (penningmeester). Overige bestuursleden waren de heer J. van Hal, Mw. E.B.M. Veenhuis-Hubers, de heer W.H.J. Verhey en de heer Mr. C.A.H. van den Brink.

Overleg met gemeentelijke instanties vond al vanaf het begin periodiek plaats. Er werden ondernemersdagen georganiseerd en initiatieven ontplooid met betrekking tot gezamenlijk vrijwillig bodemonderzoek. Natuurlijk werd ontwikkeling en ontspanning niet vergeten, in de vorm van lezingen, nieuwjaarsrecepties en excursies.

Met de omringende bedrijvenkringen werden over en weer gezamenlijke activiteiten geïnitieerd.

Anno 2009 werden de mogelijkheden onderzocht om een bedrijvencontactdag op poten te zetten, in 2015 werd deze voor de vierde keer georganiseerd.