Ondernemersvereniging de SOV wil een netwerk voor haar leden zijn waarbij belangenbehartiging en uitwisseling van kennis voorop staan. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de onderlinge contacten en hebben een informeel karakter. Hierbij speelt gezelligheid ook een belangrijke rol, maar staat het verbreden van de belangstelling en interesse voorop.