De ondernemersverenigingen in Bronckorst zijn in gesprek met de gemeente over het KVO-B. In de loop van dit jaar zullen hierover besluiten worden genomen. Meer informatie is te vinden op de site van gemeente Bronckhorst of neem voor standpunten SOV contact op met Hans Geurts.