Vrijdag 24 maart 2023 Zaal de Seven Stenen Steenderen

We nodigen alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

Agenda:

Welkom & opening
Secretarieel verslag 2022
Financieel verslag 2022
Begroting 2023
Kascommissie
Bestuurszaken
Stand van zaken Vitale Kernen
Activiteiten 2023
Rondvraag en sluiting