De Covik levert diensten op het gebied van:
– Grondverzet
– Sloopwerk
– Asbestsanering
– Afvalinzameling
– Transport
– Agrarisch loonwerk
– Agrarisch advies
– Gladheidsbestrijding

Locatie