Organisatie- en managementkracht in:
Management Projecten | Events | Customer Experience

Organisatie- en managementkracht voor bedrijven, organisaties, gemeenten & provincies.
Expertise in omzetting van beleid naar operatie:
Winkelcentrummanagement | Binnenstadsmanagement
Gemeenschappelijk belang bij elkaar brengen in een plan van aanpak | Inventariseren en/of het opstarten van een vastgoedproject | Opstellen van (strategische) jaarplannen | Uitvoering en communicatie rondom ondernemersfondsen.

Events

Een event is een belangrijk moment. Of het nu om bijzondere momenten gaat voor uw stakeholders, medewerkers of bijvoorbeeld een jubileumevent of kickoff. Hoogtepunten in organisaties waar veel mensen naar uitkijken. Momenten die in één keer goed moeten gaan. N2siast kan helpen bij het inventariseren én ideeën aandragen.

Customer Experience

In toenemende mate beseffen bedrijven & organisaties dat het structureel werken aan klantbeleving een strategisch voordeel oplevert.
Strategie betekent keuzes maken, want focus is winst! N2siast helpt bij het maken van die keuzes.

 

 

Locatie